بورس۲۴
1402/03/09
14:35
ادامه روند مثبت و ملایم بورس

امروز هم مانند دیروز بازار شرایط متعادل و مثبتی را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد کمتر از ۹ همت شد که در قیاس با دیروز تغییر چندانی نداشت.

ادامه روند مثبت و ملایم بورس

بورس۲۴ : امروز هم مانند دیروز بازار شرایط متعادل و مثبتی را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد کمتر از ۹ همت شد که در قیاس با دیروز تغییر چندانی نداشت. پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب خودرو و ساخت قطعات، بانک ها و موسسات، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و انبوه سازی بودند.


تراز پول خرد بازار مثبت ۶۷ میلیارد تومان شد. صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله نیز ورود حدود ۶ میلیارد تومانی نقدینگی از سوی حقیقی ها را تجربه کردند.


گروه های خدمات فنی و مهندسی، دارویی و غذایی بیشترین ورود پول خرد را تجربه کردند. عمده ترین تزریق پول حقوقی به گروه های فرآورده های نفتی، خودرو و ساخت قطعات و شرکت های چند رشته ای صنعتی اتفاق افتاد.


حقیقی ها بیش از همه نمادهای رمپنا، خنصیر، شفا، پی پاد، عالیس، مادیرا، کویر، غبشهر، ثشاهد، خدیزل و خموتور را از حقوقی ها خریداری کردند.


عمده ترین خریدهای حقوقی از حقیقی شامل خساپا، خزامیا، شتران، شپنا، خاور، فولاد، وبملت، خودرو، فملی و شبندر بودند.


شاخص کل به افزایش ۱۳ هزار واحدی رضایت داد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۸۸ هزار واحد ایستاد. فارس، رمپنا، وتجارت، حکشتی، کگل، شیران و وبملت بیشترین اثر مثبت را بر آن داشتند.


شاخص هموزن نیز با حدود ۱۱ هزار واحد افزایش به نزدیکی ارتفاع ۷۷۴ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس هم ۲۲۷ واحد رشد کرد.

انتهای خبر

0
0