بتاسهم
1399/11/13
20:18
مدیر عامل صدر تامین در نشست خبری نمایشگاه صنایع معدنی: 🔹 عرضه سهام زغال سنگ طبس در بازار سرمایه ارزش افزوده خوبی را برای سهامداران به ارمغان خواهد...

مدیر عامل صدر تامین در نشست خبری نمایشگاه صنایع معدنی:


🔹 عرضه سهام زغال سنگ طبس در بازار سرمایه ارزش افزوده خوبی را برای سهامداران به ارمغان خواهد آورد


🔷 امیدوار به خلق ثروت برای سرمایه گذاران و کشور رو به جلو خواهیم رفت


🔹 ۱۵ پروژه با سرمایه گذاری نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان در مجموعه تاصیکو در حال انجام است...


منبع: بورس ۲۴انتهای خبر

0
0