سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/07
19:01
#بالاس اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن ▪️ شرکت مهندسی...

#بالاس


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن
▪️ شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۹۷ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹٪ افت داشته است▪️ «بالاس» با سرمایه ثبت شده ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۴,۵۰۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.انتهای خبر

0
0