همفکران
1399/08/25
08:26
#نبض_بازار 📌به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي دشت مرغاب #غدشت، توسعه شهري توس گستر #وتوس و فرآورده هاي نسوز پارس #كفپارس مشمول دستورالعمل ...

#نبض_بازار


📌به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های دشت مرغاب #غدشت، توسعه شهری توس گستر #وتوس و فرآورده های نسوز پارس #کفپارس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.انتهای خبر

0
0