کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/31
13:33
ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم) امروز بازار مورخ 31 مرداد ماه 1401، مبلغ 3199 میلیارد تومان بود. در نمودار فوق روند ارزش معاملات در روزهای اخیر ...

ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم) امروز بازار مورخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۳۱۹۹ میلیارد تومان بود.


در نمودار فوق روند ارزش معاملات در روزهای اخیر قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0