بورس۲۴
1401/02/07
15:22
مروری بر عملکرد بانک خاورمیانه در ماهی که گذشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک خاورمیانه گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به اسفند ماه خود رامنتشر کرد

مروری بر عملکرد بانک خاورمیانه در ماهی که گذشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک خاورمیانه گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به اسفند ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در عملکرد ۱ ماهه منتهی به فروردین، حدود ۴۲۴ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در فروردین ماه ۷۴ میلیارد تومان مثبت بود.


وخاور
انتهای خبر

0
0