بورس امروز
1399/08/25
13:54
‌‌❇ امروز آخرین مهلت شرکت ها در معرفی بازارگردان / ارجاع قضایی از فردا 🔹مدیر حقوقی بورس تهران گفت: اگر شرکت‌ های بورسی تا امروز به تعهدات بازارگرد...

❇ امروز آخرین مهلت شرکت ها در معرفی بازارگردان / ارجاع قضایی از فردا🔹مدیر حقوقی بورس تهران گفت: اگر شرکت های بورسی تا امروز به تعهدات بازارگردانی عمل نکنند، طبق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0