کدال۳۶۰
1401/06/01
11:35
#تپمپی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از محل واگذاری...

#تپمپی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ تپمپی با سرمایه ثبت شده ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۶۲,۴۰۹ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱,۴۶۱٪ به مبلغ ۲,۵۳۵,۳۴۱ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۱:۳۵:۱۷ (۹۲۷۹۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0