نوآوران امین
1399/08/18
11:33
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (#شجم) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ⭕️کاه...

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (#شجم)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱⭕️کاهش (۳۹.۹۲) درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۴۸.۲۲ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۴۸.۲۲ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0