بتاسهم
1400/01/16
10:12
#سنیر افزایش 35 درصدی سیمان فله داخلی و انواع سیمان داخلی پاکتی نسبت به قیمت اعلامی انجمن در آبان ماه 1399

#سنیر افزایش ۳۵ درصدی سیمان فله داخلی و انواع سیمان داخلی پاکتی نسبت به قیمت اعلامی انجمن در آبان ماه ۱۳۹۹


انتهای خبر

0
0