کانال کدال
1400/07/03
20:30
📊 نماد: فسازان 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) 🏭 شرکت: غلتک سازان سپاهان 🔸 سرمایه فعلی: 600,...

📊 نماد: فسازان📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)🏭 شرکت: غلتک سازان سپاهان🔸 سرمایه فعلی: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۴۰۰ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده طرح های در دست اجراء، اجرای طرح های توسعه و بهبود و سرمایه در گردش تامین مواد اولیه طرحهای توسعه که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#فسازان #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هیئت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0