بتاسهم
1399/08/18
10:44
شادمهر میگفت ... هی هوا بدتر شد ، مسیرا تاریکن من نمیدونم برم یا بمونم کاری کرد چشم تو ساکت شم ، یه آب راکد شم

شادمهر میگفت ...


هی هوا بدتر شد ، مسیرا تاریکن


من نمیدونم برم یا بمونم کاری کرد


چشم تو ساکت شم ، یه آب راکد شمانتهای خبر

0
0