بورس پلنر
1399/09/30
08:30
#شرانل روند کاهشی اخیر با تکمیل عقب نشینی (پولبک) به حمایت استاتیک 32519 ریال متوقف گردیده و اکنون میتواند همراه با نوسانات حاشیه ای به سمت اوج قبل...

#شرانل


روند کاهشی اخیر با تکمیل عقب نشینی (پولبک) به حمایت استاتیک ۳۲۵۱۹ ریال متوقف گردیده و اکنون میتواند همراه با نوسانات حاشیه ای به سمت اوج قبلی در ۴۷۵۵۶ ریال گام بردارد.۹۹/۹/۳۰@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0