کدال۳۶۰
1399/09/17
17:44
#شپنا آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پالايش نفت اصفهان - نماد: شپنا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-...

#شپنا


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان - نماد: شپنابا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۴A-۰۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۶۳۷۷۹۵۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۸۶۲۲۰۵۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۳۹۹-۰۹-۱۷ ۱۷:۴۴:۴۸ (۷۰۰۸۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0