بولتن اقتصادی
1399/08/12
14:15
فوت 440 بیمار در شبانه روز گذشته 🔹مبتلایان جدید: 8289 نفر ▪️ قربانیان جدید: 440 نفر 🔹 کل مبتلایان: 628780 نفر ▪️ کل قربانیان: 35738 نفر 🔹 به...

فوت ۴۴۰ بیمار در شبانه روز گذشته🔹مبتلایان جدید: ۸۲۸۹ نفر


▪️ قربانیان جدید: ۴۴۰ نفر🔹 کل مبتلایان: ۶۲۸۷۸۰ نفر


▪️ کل قربانیان: ۳۵۷۳۸ نفر🔹 بهبودیافتگان: ۴۹۱۲۴۷ نفر


🔹 بیماران بدحال: ۵۳۱۵ نفر

انتهای خبر

0
0