کدال۳۶۰
1401/06/02
14:38
#وآفری ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت بیمه کارآفرین 🔹 سرمایه فعلی: 9,504,000 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 2,496,000,000 س...

#وآفری


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت بیمه کارآفرین🔹 سرمایه فعلی: ۹,۵۰۴,۰۰۰ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۶٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۴۹۶,۰۰۰ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته - ۲,۴۹۶,۰۰۰ میلیون ریال (۱۰۰٪)
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۳۹:۵۰ (۸۹۷۲۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0