کارگزاری آبان
1400/01/16
10:34
📊#کدما اطلاعیه 1400/01/16 *معدنی دماوند* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

📊#کدما


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


*معدنی دماوند*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
انتهای خبر

0
0