اقتصاد ایران
1399/08/18
11:23
#وحکمت ۹۳ میلیارد از این مطالبات فقط از ناحیه حق بیمه های شخص ثالث هست که ۶۱ میلیاردش برای شرکت سایپاست! یعنی ۴۰ تومان به ازا هر سهم فقط مطالبه ا...

#وحکمت۹۳ میلیارد از این مطالبات فقط از ناحیه حق بیمه های شخص ثالث هست که


۶۱ میلیاردش برای شرکت سایپاست!


یعنی ۴۰ تومان به ازا هر سهم فقط مطالبه از سایپا داره. تمام این مطالبات هم مربوط میشه به سال ۹۸ و ۹۹ که شرکت در حال رایزنی برای وصول کردن آنها است.🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0