کدال۳۶۰
1399/11/07
15:47
#تماوند #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪ شرکت تامین سرمایه دماوند طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 از محل واگذاری پروژه...

#تماوند


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪ شرکت تامین سرمایه دماوند طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ از محل واگذاری پروژه های خود ۱۶,۶۴۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۲۲۹٪ افزایش داشته است▪ تماوند با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۷۴,۲۸۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۴,۷۵۸٪ رشد داشته است۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۵:۴۷:۱۱ (۷۱۷۰۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0