بولتن اقتصادی
1399/11/09
15:32
ظریف فردا به ترکیه می‌رود 🔹وزارت امور خارجه ترکیه از سفر فردای وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه خبر داد

ظریف فردا به ترکیه می‌رود🔹وزارت امور خارجه ترکیه از سفر فردای وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه خبر داد

انتهای خبر

0
0