تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/23
12:19
#خساپا در این لحظات حمایت مهم ۳۱۰ را رو به پایین شکسته است !

#خساپا در این لحظات حمایت مهم ۳۱۰ را رو به پایین شکسته است !


انتهای خبر

0
0