اقتصاد آنلاین
1401/06/03
12:16
📌افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در صورت تامین منابع اعمال می‌شود سخنگوی دولت: 🔹افزایش حقوق صورت می‌گیرد اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که ...

📌 افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در صورت تامین منابع اعمال می‌شودسخنگوی دولت:🔹افزایش حقوق صورت می‌گیرد اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افرایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود در حال پیگیری است.🔹اگر افزایش حقوق صورت گیرد و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته می شود که با خلق پول تورم ایجاد خواهد شد و حقوق‌ها مستهلک می‌شود.🔹امید است در کوتاه مدت به جمع بندی نهایی برسد و خبرهای خوشی برای کارمندان و بازنسشتگان لشکری و کشوری اعلام شود.انتهای خبر

0
0