بتاسهم
1401/03/19
13:15
#وکبهمن جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک - بزرگراه شهيد حقاني - بعد ا...

#وکبهمن جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - بعد از مترو حقانی و کتابخانه ملی - ورودی همت غرب - هتل بزرگ ارم - مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم - سالن سپهر برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0