بتاسهم
1399/08/12
12:24
افزایش نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۹۹ با ٠.٢ واحد درصد افزای...

افزایش نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۹۹ با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۲۴ درصد رسید.


انتهای خبر

0
0