مهدی راد
1401/05/30
12:34
هم‌گرایی دلار نیما و آزاد؛ در ادامه چه می‌شود؟ تجربه بازار از همگرایی دلار آزاد و نیما را در چارت میبینید. در نواحی سایه زده شده دلار آزاد در حال ...

هم‌گرایی دلار نیما و آزاد؛ در ادامه چه می‌شود؟تجربه بازار از همگرایی دلار آزاد و نیما را در چارت میبینید. در نواحی سایه زده شده دلار آزاد در حال کاهش و همزمان دلار نیما در حال افزایش بوده است.همانطور که میبینید بعد از این هم‌گرایی معمولا یک دوره زمانی ساید یا نزولی نسبی داریم و بعد یک رشد قابل توجه. به الگوی روی چارت دقت کنید.انتهای خبر

0
0