کانال کدال
1399/09/23
08:03
📊 نماد : غبهنوش 📑 موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 🏭 شرکت: بهنوش ایران ✅ به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ...

📊 نماد : غبهنوش📑 موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی🏭 شرکت: بهنوش ایران
✅ به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #غبهنوش #برگزاری_کنفرانس ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۲۲:۳۰:۳۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0