کارگزاری آبان
1400/04/13
09:06
📊#بفجر اطلاعیه 1400/04/13 *فجر انرژي خليج فارس* لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/21 برگزار نمی گردد. تاریخ بعدی مج...

📊#بفجر


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳


*فجر انرژی خلیج فارس*


لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی


مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ برگزار نمی گردد. تاریخ بعدی مجمع متعاقبا اعلام میگردد.
انتهای خبر

0
0