حامیان بورس ایران
1399/10/29
13:03
#بازار 🩸🩸🩸🩸 امروز هم ٪۹۹ درصد سهمهای بازار صف فروش بودند و یکدست قرمزپوش بودند و شاخص ۳۶۹۰۰ واحد دیگر افت کرد. 👈 روشنایی در انتهای تونل تاریک : ...

#بازار 🩸🩸🩸🩸امروز هم ٪۹۹ درصد سهمهای بازار صف فروش بودند و یکدست قرمزپوش بودند و شاخص ۳۶۹۰۰ واحد دیگر افت کرد.👈 روشنایی در انتهای تونل تاریک : اما نکته مهم تصویر پایین زیر نقشه بازار امروز هست و آنهم اینکه تو گوگل ترند الان احساسات مردم نسبت به بورس در بدبینانه ترین حالت ممکن است و همیشه وقتی اینجوری شده یعنی نزدیک کف بازار بودیم و در اوج ناامیدی بازار برگشت خوبی می زند و مجددا #صعودی می شود.انتهای خبر

0
0