یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/09/05
15:38
♻️ فروش ماهانه هرمز: هرمز سه ماه اخیر خوب کار کرده رشد قیمت اسلب صادراتی ایران از 385 به 450 دلار و تثبیت دلار نیمایی در کانال 25 باعث شده تا شاهد ...

♻️ فروش ماهانه هرمز:


هرمز سه ماه اخیر خوب کار کرده


رشد قیمت اسلب صادراتی ایران از ۳۸۵ به ۴۵۰ دلار و تثبیت دلار نیمایی در کانال ۲۵ باعث شده تا شاهد بهبود فروش شرکت باشیم.


فروش هرمزگان امسال به ۱۲ همت میرسد.


مارکت کپ هرمز نیز برابر ۳۰ همت می باشد.


نسبت p/s اکنون برابر ۲.۵ میباشد


سود امسال این شرکت تا سطح ۲۰۰-۲۱۰ تومان قابل تحقق است.


یعنی نسبت p/e برابر ۶ واحد


امسال ۸۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۲ تومان از سود شرکت از محل تسعیر ارز بوده که در صورت تثبیت نرخ ارز سالبعد قابل تکرار نخواهد بود.انتهای خبر

0
0