اقتصاد آنلاین
1399/09/17
23:03
📌تعهد بانک مرکزی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، هشت میلیارد دلار است و بانک مرکزی به تعهد خود پایبند بوده و تاکنون ۷ میلیارد دلار تامین شده است همتی در گفت...

📌تعهد بانک مرکزی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، هشت میلیارد دلار است و بانک مرکزی به تعهد خود پایبند بوده و تاکنون ۷ میلیارد دلار تامین شده استهمتی در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد:


🔹️بیش از یک میلیارد دلار تاییدیه ارز دادیم ولی ترخیص کالا صورت نگرفته است.


🔹️بانک مرکزی کالاهای وارداتی اعتباری را به شرط ورود فوری به کشور تامین ارز می کند.


🔹️از ابتدای سال تاکنون ۲۶.۵ میلیارد دلار صادرات و ۲۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است.


🔹️طی ۲.۵ سال تحت شدیدترین تحریم ها بانک مرکزی اجازه نداد کمبودی برای مایحتاج ضروری مردم ایجاد شود.


🔹️وزارت صمت باید ثبت سفارش را بر اساس برآورد درآمدهای ارزی انجام دهد و مدیریت تقاضا را به درستی انجام دهد.
انتهای خبر

0
0