کدال۳۶۰
1401/02/08
21:54
#رانفور #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت خدمات انفورماتیک ▪️ شرکت خدمات انفورماتیک در دوره 12 ماهه منتهی به...

#رانفور


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت خدمات انفورماتیک
▪️ شرکت خدمات انفورماتیک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۸۱ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۰ ریال تغییری نداشته بود.▪️ «رانفور» با سرمایه ثبت شده ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۳,۷۲۸,۵۳۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۱۲,۰۹۵,۰۷۹ میلیون ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۰۸ ۲۱:۵۴:۴۹ (۸۷۰۵۹۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0