بهنام صمدی
1399/08/19
08:45
طبق شنیده‌ها فعلا تصمیمی برای تغییر صحرایی وجود ندارد و در جلسه هیئت مدیره بر ابقای وی تاکید شده است یعنی امروز سوپرمن بازار را جمع خواهد کرد؟ @B...

طبق شنیده‌ها فعلا تصمیمی برای تغییر صحرایی وجود ندارد و در جلسه هییت مدیره بر ابقای وی تاکید شده استیعنی امروز سوپرمن بازار را جمع خواهد کرد؟


@BehnamSamadi_ir

انتهای خبر

0
0