کدال۳۶۰
1399/11/14
13:49
#دکپسول #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی 1399/12/30- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت تو...

#دکپسول


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تولید ژلاتین کپسول ایرانشرح رویداد:


یرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیری های صورت گرفته توسط سهام داران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع می رساند پیش بینی


سود خالص شرکت درسال جاری مبلغ ۵۹۳،۹۲۵ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هرسهم(بر مبنای سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال) درسال مذبور به مبلغ ۲،۹۷۰ ریال می باشد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۳:۴۹:۴۷ (۷۱۹۱۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0