نوآوران امین
1401/03/03
18:37
پارس سرام (#کسرام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ✅افزایش ۱۰۸.۷۷ درصدی ...

پارس سرام (#کسرام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱✅افزایش ۱۰۸.۷۷ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۳.۱۲ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۵۳.۵۳ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0