بولتن اقتصادی
1399/08/21
19:12
معاون حقوقی بورس: متخلفان بازرگردانی را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم ▫️جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار: در صورت عدم اجرای مقررات...

معاون حقوقی بورس: متخلفان بازرگردانی را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم▫️جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار: در صورت عدم اجرای مقررات بازارگردانی و بازارسازی توسط اشخاص حقوقی که با محکومیت انضباطی مواجه شده‌اند، سازمان بورس پرونده این اشخاص حقوقی را به قوه قضاییه ارسال خواهد کرد.▫️براساس پیگیری های انجام شده ۵۰ نفر از مدیران متخلف شناخته شده و به سلب صلاحیت و جریمه نقدی محکوم شدند. ۹ ناشر (شخص حقوقی) به اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم و یک ناشر و مدیران مربوطه آن هم که مستندات و دفاعیات محکمه پسند مبنی بر اهتمام در اجرای مقررات را ارایه کردند تبریه شدند.▫️بدین ترتیب در هفته های اخیر به پرونده ۳۰ شخص حقوقی که مقررات بازار را نقض کرده بودند رسیدگی و ۲۷ شرکت با محکومیت انضباطی مواجه شدند.به گفته معاون حقوقی سازمان بورس، در مجموع حدود ۱۳۹ نفر از مدیران این شرکت ها به مجازات سلب صلاحیت محکوم شده اند./ایرنا

انتهای خبر

0
0