بورسینه
1399/11/07
12:43
📌نمای پایانی بورس امروز/ ادامه سرخپوشی بازار در چهارمین روز هفته 🔹افت ۲۰هزار و ۹۴۸واحدی شاخص کل(۱.۷درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۴هزار واحدی...

📌نمای پایانی بورس امروز/ ادامه سرخپوشی بازار در چهارمین روز هفته🔹افت ۲۰هزار و ۹۴۸واحدی شاخص کل(۱.۷درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۴هزار واحدی قرار داد.


🔹شاخص هم وزن ۱.۲درصد افت کرد.


🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس حدود ۱۰هزار و ۹۰میلیارد تومان رسید.


🔹بیش از هزار و ۵۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی


🔹رشد بیش از یک درصد ۱۲۶نماد و افت بیش از یک درصد ۴۶۳نماد
انتهای خبر

0
0