بورس۲۴
1401/01/09
11:28
کدام شرکت ها بیشترین و کمترین سود نقدی را میان سهامداران خود توزیع کردند؟

سهامداران کدام شرکت ها دست خالی از مجمع برگشتند؟

کدام شرکت ها بیشترین و کمترین سود نقدی را میان سهامداران خود توزیع کردند؟

بورس۲۴ : در سالی که گذشت شرکت های شفن، فپنتا، زاگرس، پارس، فنورد، نوری، شراز، شپدیس، شاوان، آریا، مارون، وپخش، شکبیر، جم پیلن و شغدیر بالاترین مبلغ سود تقسیمی را به سهامداران خود دادند.


کمترین سود تقسیمی مربوط به شرکت های ثعمرا، خفناور، قشکر، وپسا، ثاصفا، فلوله، تابا، فسا، جهرم، وتجارت، خچرخش، آ س پ، فماک، بجهرم، زنجان و چکارن بود.


سهامداران این شرکت ها بین یک تا ۱۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم دریافت کردند.


تعداد ۱۸۳ شرکت هم هیچ سودی بین سهامداران توزیع نکردند که از جمله آن ها می توان به گکوثر، تپکو، ثنوسا، فاهواز، نبورس، غناب، خمهر، خریخت، شستان، کقزوی، سخواف، سمازن، سجام، سدور، خکاوه، خاذین، خساپا، خزامیا، کهرام و خبنیان اشاره کرد.


سود نقدی
سود نقدی
سود نقدی
انتهای خبر

0
0