سهامداران بزرگ شستا
1399/11/07
10:44
#شستا #افزایش_سرمایه 🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 80,000,000,000,000 ری...

#شستا #افزایش_سرمایه🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۷۷٪💬 موضوع افزایش سرمایه : مشارکت در افزایش سرمایه هلدینگ‌های تابعه و سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سایر اندوخته ها💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳:۳۷:۲۸انتهای خبر

0
0