بولتن اقتصادی
1399/10/10
10:08
دژپسند: 900 مورد خصوصی‌سازی داشتیم ولی با چند مورد القا می‌کنند که کل واگذاری‌ها به افراد فاسد بوده فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد: ▫️شاید مهم ترین موضو...

دژپسند: ۹۰۰ مورد خصوصی‌سازی داشتیم ولی با چند مورد القا می‌کنند که کل واگذاری‌ها به افراد فاسد بودهفرهاد دژپسند وزیر اقتصاد:


▫️شاید مهم ترین موضوع در خصوصی سازی، عدم اجماع در خصوص اصلی ترین هدف خصوصی سازی است. آیا ما به دنبال درآمدزایی هستیم یا به دنبال بهره وری بنگاه اقتصادی یا حتی تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچک سازی دولت یا دیگر اهدافی که می توان نام برد. این عدم اجماع بر سر هدف اصلی خصوصی سازی سبب شده است تا رویکرد سیاستگذاران، برنامه ریزان، مجریان و ناظرین با هم تفاوت داشته باشد و درفرآیند واگذاری ما با چالشهای اساسی روبه رو شویم.


▫️از سوی دیگر برخی به اهلیت متقاضی تاکید دارند که این گروه نیز اولویت اصلی را به کارا کردن بنگاه اختصاص می دهند. برخی دیگر نیز در نتیجه فضاسازی های انجام شده، تنها با مشاهده چند مورد در ۹۰۰ مورد واگذاری، اینگونه القاء می کنند که واگذاری ها به افراد فاسد و رانت جو صورت پذیرفته و کل عملکرد خصوصی سازی و برنامه آتی آنرا با چالش رو به رو می سازند./ تسنیم

انتهای خبر

0
0