بورس۲۴
1400/11/05
19:50
رشد ۱۵۴ درصدی فروش در «فروژ»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در ۱۰ ماهه منتهی به دی از فروش محصولات خود ۱۳۰۷ میلیارد تومان درآمد کسب نمود

رشد 154 درصدی فروش در «فروژ»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در ۱۰ ماهه منتهی به دی از فروش محصولات خود ۱۳۰۷ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۷۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱۰ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵۴ درصد رشد داشته است.


فروز
انتهای خبر

0
0