کانال کدال
1399/10/29
09:42
📊 نماد : رنیک 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/1...

📊 نماد : رنیک📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: جنرال مکانیک✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته- گروه ب📋 شرح رویداد: به شرح تصویر در پیوست اعلام گردیده است.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه#رنیک #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۹:۲۷:۰۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0