نوآوران امین
1400/05/27
09:13
سیمان ابیک (#سابیک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۳۶.۷۱) درصدی فروش ...

سیمان ابیک (#سابیک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۳۶.۷۱) درصدی فروش تیر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0