بورس نامه
1399/12/05
10:04
قطعا اگر کد حقوقی های #فولاد و #فملی را میبستن الان شرایط طور دیگه ای بود

قطعا اگر کد حقوقی های #فولاد و #فملی را میبستن الان شرایط طور دیگه ای بود


انتهای خبر

0
0