محمود رحمانی
1399/10/07
09:19
#لپارس در استانه ی صف خرید و خریدا خوبی و با قدرتی داره برعکس خیلی سهام

#لپارس در استانه ی صف خرید و خریدا خوبی و با قدرتی داره برعکس خیلی سهام


انتهای خبر

0
0