سیگنال یاب روزانه
1401/06/01
23:58
فشار تحریمها بر روی اقتصاد ایران سقوط ۷۸ درصدی تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ فشار تحریمها موجب شد که تجارت ایران با کش...

فشار تحریمها بر روی اقتصاد ایرانسقوط ۷۸ درصدی تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ فشار تحریمها موجب شد که تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با ۷۸ درصد کاهش از ۴۷ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ۱۰.۴ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی سقوط پیدا کند.در این مدت صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با ۸۹ درصد کاهش از ۲۸ به ۳ و واردات ایران از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با ۶۰ درصد کاهش از ۱۹ به ۷.۴ میلیارد دلار تنزل یافت.
انتهای خبر

0
0