کانال کدال
1399/11/12
11:04
📊 نماد : وپاسار 📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 🏭 شرکت: بانک پاسارگاد 📍زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت 09:00 روز ...

📊 نماد : وپاسار📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده🏭 شرکت: بانک پاسارگاد📍 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- خیابان میرداماد شماره ۴۳۰📝 دستور جلسه : انتخاب اعضای هیات مدیره🔖 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه هم زمان به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.bpi.ir فراهم شده است.👤 دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وپاسار #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۰:۵۶:۲۸ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0