بورس امروز
1399/09/23
12:46
‌‌❇ رویکرد سازنده وزیر صمت به رفع نیازهای ذوب‌آهن اصفهان 🔹محمد‌جعفر صالحی، معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان در‌خصوص بازدید روز گذشته وزیر صنعت، معدن وتجا...

❇ رویکرد سازنده وزیر صمت به رفع نیازهای ذوب‌آهن اصفهان🔹محمد‌جعفر صالحی، معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان در‌خصوص بازدید روز گذشته وزیر صنعت، معدن وتجارت از این شرکت گفت: این بازدید و آغاز عملیات پیش گرم کوره بلند شماره یک ذوب آهن اصفهان، قدیمی ترین کوره بلند کشور، موجب ایجاد بارقه‌هایی از امید گشته و سخنان دلگرم کننده مقام عالی وزارت مسوولیت ذوب آهن و ذوب آهنی‌ها و به ویژه حوزه تامین و تدارک را دوچندان نموده است.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0