کارگزاری سهام بارز
1400/03/21
12:54
#ذره_بین #شبندر اسلاید شماره 1 نمودار1: این نسبت تحت تاثیر سیاستهای شرکت پالایش و پخش بوده و در دوره ده ساله مورد بررسی ، روند منظمی نداشته است. ه...

#ذره_بین


#شبندر


اسلاید شماره ۱نمودار۱: این نسبت تحت تاثیر سیاستهای شرکت پالایش و پخش بوده و در دوره ده ساله مورد بررسی ، روند منظمی نداشته است. همانطور که در نمدار مشخص است این نسبت در سال مالی گذشته به بالاترین میزان خود در ده سال اخیر رسیده است.نمودار۲: تسهیلات همواره سهم بسار ناچیزی در ترکیب ساختار سرمایه شرکت داشته و این نسبت همواره عددی نزدیک به صفر بوده است.نمودار ۳: با توجه به روند رو به رشد سرمایه گذاریهای کوتاه مدت شرکت ،این نسبت همواره روند صعودی داشته است.


انتهای خبر

0
0