ایبنا
1401/06/02
11:00
📌 حمایت از نخبگان تکلیف دولت و عین عدالت است رئیسی در سیزدهمین جلسه هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان: 🔹حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر، به نوعی تکلی...

📌 حمایت از نخبگان تکلیف دولت و عین عدالت استرئیسی در سیزدهمین جلسه هیات امنای بنیاد ملی نخبگان:🔹حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر، به نوعی تکلیف دولت و نظام حکمرانی کشور و عین عدالت است.🔹نباید اجازه دهیم نخبگان کشور بخاطر مشکلات مالی و معیشتی از مسیر علم‌پژوهی و فعالیت‌های دانش‌بنیان خارج شوند.🔹حفظ نخبگان در کشور نیاز به ساز و کارهای عملیاتی دارد. همان جریان استکباری که روزگاری به منابع و ثروت‌های ملت‌های دیگر دست‌اندازی می‌کرد، امروز روی جذب نخبگان و استعدادهای برتر دیگر کشورها تمرکز کرده است.انتهای خبر

0
0