بهنام صمدی
1399/11/13
10:51
تنها ۳۲ روز کاری تا پایان سال ۹۹ باقی مانده آن وقت مدیران #فملی پیش‌بینی EPS فوق محتاطانه راهی کدال کردند! دلار ۱۹ هزار، مس ۷۰۰۰ دلار؟ این تیپ پیش‌...

تنها ۳۲ روز کاری تا پایان سال ۹۹ باقی مانده آن وقت مدیران #فملی پیش‌بینی EPS فوق محتاطانه راهی کدال کردند!


دلار ۱۹ هزار، مس ۷۰۰۰ دلار؟ این تیپ پیش‌بینی حتی برای روحانی هم قفله!


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0